ออมทองรูปพรรณ

 ออมเงินด้วยการเก็บทอง  กับ "ห้างทองเมืองทอง" 

  • ออมทองรูปพรรณ ดอกเบี้ย0%
  • ลูกค้าออนไลน์ ก็ออมได้
  • ไม่ต้องใช้บัตร
  • ไม่มีค่าทำสัญญา


ออมทองรูปพรรณ ดอกเบี้ย0% 

  • ออมเป็น น้ำหนัก กรัม
  • ราคาตามคิด ณ ปัจจุบัน (ทุกครั้งที่ออม)
  • ออมน้ำหนักทองครบตามที่ต้องการ
  • จ่ายค่ากำเหน็จเพิ่มนิดหน่อย เมื่อออมทองครบ รับทองได้เลย

ราคาทอง..
  • คิดตาม ณ วันและเวลาตามที่ลูกค้าฝากออม 
  • เปิดให้ออมทองได้ทุกวัน โดยอ้างอิงราคาทอง(96.5%) ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ เวลา 9:30 - 17:00 น.

  

การขายออม - กรณีต้องการขายคืน
            เนื่องจากลูกค้าได้ออมทองคำ เป็นสินค้าทองรูปพรรณกับทางบริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัด ดังนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาออมทองรูปพรรณ หรือขายออมทอง ลูกค้าสามารถขายออมได้ โดยที่ลูกค้าจะได้รับเงินขายออมตามราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณขั้นต่ำ(ตามกฎหมายกำหนด) 

ตัวอย่างการคำนวณราคาขายออมเช่น
ราคาทองแท่งรับซื้อคืน บาทละ 20,000 บาท
ราคาทองรูปพรรณต่อบาท(รับคืน) = 20,000 * 0.95 = 19,000 บาท
สมมติ ลูกค้ามีทองออมไว้ที่ร้านน้ำหนั ก 7 กรัม
ราคาขายออม = (19000 x 7) / 15.2 = 8,750 บาท
ทั้งนี้ลูกค้าได้อ่านรายละเอียดข้อสัญญา เงื่อนไขต่างๆ จนเข้าใจดีแล้ว จึงได้ทำการเปิดบัญชีออมทองกับ บริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัด


โอนแล้วแจ้งออมทางนี้ได้เลยครับ ทางร้านมีสัญญาออมทองให้ จ่ายออมขั้นต่ำ 20บาท


สนใจออมทอง. ขอบัตรประชาชน +เบอร์โทร.ครับ

 


ห้างทองเมืองทอง 
7 กันยายน 2557