ราคาทองคำแท่ง
  21 พฤศจิกายน 2562   เวลา   9:27 น.

ซื้อเข้า     บาทละ    20,950   บาท
ขายออก  บาทละ    21,050   บาท
 
(ครั้งที่ 1)       เปลี่ยนแปลง +50 บาท
(อ้างอิงราคาทองจากสมาคมค้าทองคำ)

 
ราคาออมทองรูปพรรณ
จ่าย       100 บาท  ออมทองได้  0.07 กรัม
จ่าย       200 บาท  ออมทองได้  0.14 กรัม
จ่าย       300 บาท  ออมทองได้  0.21 กรัม
จ่าย      500 บาท  ออมทองได้    0.36 กรัม
จ่าย    1,385 บาท  ออมทองได้   1     กรัม
จ่าย    2,631 บาท  ออมทองได้   1.9  กรัม (ครึ่งสลึง)
จ่าย    5,263 บาท  ออมทองได้   3.8  กรัม (1สลึง)
จ่าย 10,525 บาท  ออมทองได้   7.6  กรัม (2สลึง)