ราคาทองคำแท่ง
  17 มกราคม 2020    เวลา   13:13 น.

ซื้อเข้า     บาทละ    22,350   บาท
ขายออก  บาทละ    22,450   บาท
 
(ครั้งที่ 2)       เปลี่ยนแปลง +50 บาท
(อ้างอิงราคาทองจากสมาคมค้าทองคำ)

 
ราคาออมทองรูปพรรณ
จ่าย       100 บาท  ออมทองได้  0.06 กรัม
จ่าย       200 บาท  ออมทองได้  0.13 กรัม
จ่าย       300 บาท  ออมทองได้  0.20 กรัม
จ่าย      500 บาท  ออมทองได้    0.33 กรัม
จ่าย    1,477 บาท  ออมทองได้   1     กรัม
จ่าย    2,806 บาท  ออมทองได้   1.9  กรัม (ครึ่งสลึง)
จ่าย    5,613 บาท  ออมทองได้   3.8  กรัม (1สลึง)
จ่าย 11,225 บาท  ออมทองได้   7.6  กรัม (2สลึง)