ราคาทองคำแท่ง
  18 กันยายน 2562    เวลา   9:26 น.

ซื้อเข้า     บาทละ    21,600   บาท
ขายออก  บาทละ    21,700   บาท
 
(ครั้งที่ 1)       เปลี่ยนแปลง 0 บาท
(อ้างอิงราคาทองจากสมาคมค้าทองคำ)

 
ราคาออมทองรูปพรรณ
จ่าย       100 บาท  ออมทองได้  0.07 กรัม
จ่าย       200 บาท  ออมทองได้  0.14 กรัม
จ่าย       300 บาท  ออมทองได้  0.21 กรัม
จ่าย      500 บาท  ออมทองได้    0.35 กรัม
จ่าย    1,428 บาท  ออมทองได้   1     กรัม
จ่าย    2,713 บาท  ออมทองได้   1.9  กรัม (ครึ่งสลึง)
จ่าย    5,425 บาท  ออมทองได้   3.8  กรัม (1สลึง)
จ่าย 10,850 บาท  ออมทองได้   7.6  กรัม (2สลึง)