• ราคาสินค้าที่เจ้าหน้าที่ของทางร้านแจ้ง มีผลภายใน 30นาที หากเกินเวลา กรุณาสอบถามราคาใหม่ครับ
  • ทุกครั้งที่โอน ขอหลักฐานการโอนทุกครั้ง
  • กรณีจัดส่งสินค้า กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่มาด้วยทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องการในการจัดส่งครับ
  • กรณีเช็คราคาสินค้าผ่านเว็บ www.muangtong.com ต้องเช็คราคาภายในเวลาทำการ(09.30-17.30น.)เท่านั้น เพราะราคาปรับอัตโนมัติตามประกาศสมาคมค้าทองคำครับ