Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

  ความรู้ในเรื่องของการกำหนดราคาทองคำ (353 อ่าน)

Nov 17, 2019 04:08

ใครหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าราคาของทองคำในบ้านเราที่มีการขึ้นและลงอยู่ในทุกวันนี้เกิดขึ้นจากอะไร ใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนด

- เริ่มจากการนำหรืออ้างอิงราคา Gold Spot ในตลาดโลกเป็นจุดเริ่มการกำหนดราคาทองคำ

- พิจารณาราคาของทองคำร่วมกันอัตราการแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แล้วมีการคำนวนร่วมกับค่านำเข้าหรือส่งออกทองคำ จากผู้ค้าทองคำในต่างประเทศ

- แปลงหน่วยน้ำหนักของทองคำจากหน่วยออนซ์ให้เป็นหน่วยน้ำหนักของทองคำที่ใช้ในบ้านเรา ซึ่งก็คือหน่วยบาท


ทั้งนี้ก็จะต้องพิจารณาจากปัจจัยทางด้าน อุปสงค์และอุปทานในทองคำร่วมด้วยจ้า

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน